02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17 pok. 130  tel. (022) 4742615  rkzzm@wp.pl
 Historia
 Biuletyn Inf. Publ.
 Głos Maszynisty
 Dodatkowe korzyści
 Galeria
 Tapety na pulpit
 Archiwum
Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej  
GM Nr 4/140 (Kwiecień 2016)
Nr 4/140 (Kwiecień 2016)
W numerze:
 • Utopione miliony
  Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia udzielanie podmiotom zewnętrznym zamówień na usługi doradcze i eksperckie przez skontrolowane spółki Grupy PKP. Piętnuje w swoim raporcie nieprzydatność, bezzasadność i nierzetelność takich działań oraz mechanizmy korupcjogenne. Potwierdzając niejako spostrzeżenia związków zawodowych, które wielokrotnie alarmowały ws. zlecania na zewnątrz zadań należących do komórek organizacyjnych spółek i ich pracowników.
 • Haniebny wyrok utrzymany!
  Sąd Najwyższy w Warszawie nie przychylił się do wniosku obrony i oddalił 13 kwietnia br. kasację wyroku skazującego naszego kolegę Tomasza m.in. na 3 lata i 3 miesiące więzienia za nieumyślne spowodowanie katastrofy kolejowej na stacji Baby 12 sierpnia 2011 r. Sąd nie dopatrzył się rażących uchybień prawa będących podstawą do kasacji. Orzeczenie jest niestety ostateczne.
 • Apel Rady OPZZ ws. obchodów Święta 1 Maja
 • Nowe zarządy
  Ostatnie dni przyniosły ważne rozstrzygnięcia kadrowe. Prezentujemy przedstawicieli kierownictwa kolejowych spółek oraz organizacji pracodawców.
 • Stanowcza interwencja
  W piśmie z 30 marca ZZM ostro zaprotestował przeciwko działaniom prezesa samorządowej spółki Koleje Dolnośląskie Piotra Rachwalskiego wymierzonym w działaczy związkowych oraz kolejarzy. Szkalowanie miało miejsce w artykule wstępnym biuletynu informacyjnego pracowników Kolei Dolnośląskich „KaDet” nr 1/2016 oraz wywiadzie udzielonym wrocławskiemu dodatkowi „Gazety Wyborczej” (8.02.2016 r.).
 • Nasz kandydat
  Tadeusz Stachaczyński, przewodniczący Sektora Przewozów Towarowych ZZM, podjął się trudnej misji reprezentowania załogi w radzie nadzorczej spółki PKP Cargo.
 • Kolej na symulatory
  Od 2018 roku polscy przewoźnicy będą mieli obowiązek szkolenia maszynistów na symulatorach. W całym kraju mamy raptem cztery takie urządzenia. Warto zatem zastanowić się nad stworzeniem kompleksowego systemu szkoleń maszynistów w tym zakresie.
 • Jubileusz 23-lecia powstania PLP
  Podczas uroczystości 23. rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego wręczano wyróżnienia honorowe Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu. Jedno trafi ło do przedstawiciela środowiska kolejowego.
 • Kłopotliwa korespondencja
  W mojej praktyce zdarza się, że klienci otrzymują podrobione pisma od komornika. Wygląda to w ten sposób, że otrzymują zawiadomienie o rzekomo toczącym się postępowaniu, gdy rzeczywistości nie ma żadnego postępowania. Jak rozpoznać takie podrobione pismo?
 • Ostatnia droga
  Na Cmentarzu przy Kościele Świętej Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach żegnaliśmy 17 marca naszego kolegę Kazimierza Adamca. Niech spoczywa w pokoju.
 • Nie mówimy żegnaj
  Swoje ostatnie hamowanie Fryderyk Kątny wykonał 31 marca, prowadząc pociąg EC 54001 na odcinku z Warszawy do Katowic. Tam czekało na niego grono kolegów i przyjaciół.
 • Kolej w miniaturze
  Największa w Polsce i jedna z większych w Europie mobilnych makiet kolejowych od 2 kwietnia zagościła na Stadionie Narodowym w Warszawie.
 • Rubryki stałe
  Pod semaforem, Barometr, Liczba miesiąca, Cytat miesiąca, Fraszki Jerzego Szulca, Humor, Modelarstwo, Filatelistyka, Krzyżówka
GM Nr 4/140 (Kwiecień 2016) (pdf 2,84MB)
«  Nr 10/134 (Październik 2015)  Nr 11/135 (Listopad 2015)  Nr 12/136 (Grudzień 2015)  Nr 1/137 (Styczeń 2016)  Nr 2/138 (Luty 2016)  Nr 3/139 (Marzec 2016)    Nr 4/140 (Kwiecień 2016)   

Aktualizacja: 21.04.2016 22:25
© 2003-2016 ZZM