02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17 pok. 130  tel. (022) 4742615, tel/fax (022) 4742616
 Historia
 Biuletyn Inf. Publ.
 Głos Maszynisty
 Dodatkowe korzyści
 Galeria
 Tapety na pulpit
 Archiwum
Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej  
GM Nr 11/135 (Listopad 2015)
Nr 11/135 (Listopad 2015)
W numerze:
 • Leszek Miętek powołany do RDS
  Przewodniczący Branży Transport Leszek Miętek został powołany w skład Rady Dialogu Społecznego przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Pierwsze posiedzenie Rady odbędzie się w grudniu.
 • Odwołanie przedstawicieli załogi w Radzie PKP S.A.!
  Rządy PO-PSL i era tzw. „bankomatów” na kolei kończy się nerwowymi ruchami i skandalicznymi decyzjami władz. Po radzie PKP Cargo, usunięto przedstawicieli pracowników także w radzie nadzorczej PKP SA - prezydenta ZZM Leszka Miętka i Zenona Kozendrę z SKK NSZZ Solidarność. Będą oni dochodzić swoich praw na drodze prawnej.
 • Strajk zawieszony, pogotowie trwa
  Po apelu posłów Prawa i Sprawiedliwości Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy zawiesił rozpoczęcie strajku generalnego w spółce PKP Cargo do 9 grudnia. Pierwotnie miał się on rozpocząć w Tarnowskich Górach 9 listopada.
 • Szefostwo Cargo przegrywa sprawę
  Nie udała się kierownictwu PKP Cargo próba sądowego zablokowania strajku zaplanowanego na 9 listopada. Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił wniosek o tzw. udzielenie zabezpieczenia, uznając że nie jest uzasadniony.
 • Układ zbiorowy w Kolejach Śląskich
  Po niemal dwuletnim okresie rokowań w spółce Koleje Śląskie zawarty został 30 października Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. W imieniu ZZM dokument podpisali prezydent Leszek Miętek i przewodniczący MZZMK Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach Mariusz Szczurek.
 • Z prac Rady Krajowej
  Na zwołanym w trybie pilnym posiedzeniu 5 listopada Rada Krajowa ZZM omawiała m.in. bieżącą sytuację w poszczególnych spółkach i otoczeniu kolei oraz podjęła szereg istotnych uchwał wyznaczających kierunki działania naszej organizacji.
 • Podwyżki w SKM w Trójmieście
  Dialog społeczny na tle płacowym pomiędzy zarządem PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, a stroną społeczną zakończył się podpisaniem porozumienia wdrażającego podwyżki wynagrodzeń w spółce.
 • Co dalej z PR?
  Korzystne dla należącej do Deutsche Bahn Arrivy RP orzeczenie oznaczać może nie tylko chaos w Kujawsko-Pomorskiem, ale również położyć się cieniem na całym procesie naprawczym największego polskiego przewoźnika - spółki Przewozy Regionalne.
 • Posiedzenie Sektora Przewozów Samorządowych
  W posiedzeniu Sektora udział wzięli przedstawiciele spółki PR - pełnomocnik zarządu ds. kontaktów z partnerami społecznymi i HR Grzegorz Woźny oraz naczelnik w pionie pracowniczym Jolanta Walkowiak.
 • Posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich
  W posiedzeniu 3 listopada udział wzięli: prezydent ZZM Leszek Miętek, członek rady nadzorczej w PKP Intercity i jednocześnie wiceprezydent ZZM Krzysztof Ciećka oraz członkowie Rady Sektora.
 • Delegacja ZZM na pielgrzymce
  Nasi przedstawicie, z prezydentem ZZM Leszkiem Miętkiem na czele, wzięli udział w XXXII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy na Jasną Górę. Była ona swego rodzaju przygotowaniem do przypadającej na przyszły rok 1050. rocznicy chrztu Polski.
 • Pamiętamy!
  Komisja Obrony Praw Pracowniczych obradowała 27 października w siedzibie ZZM. Po części ofi cjalnej, pod Ścianą Pamięci złożyła hołd zasłużonym członkom naszej organizacji.
 • Zmiany w Kodeksie pracy
  Nowelizacja ustawy Kodeks pracy zawiera nową regulację umów o pracę. Przewiduje trzy typy umowy - na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Z ustawy usunięto umowę o pracę na czas wykonania określonej pracy.
 • Nie mówimy żegnaj
  Kolejni nasi koledzy udali się na zasłużone emerytury po wieloletniej służbie na kolei.
 • Rubryki stałe
  Pod semaforem, Barometr, Liczba miesiąca, Cytat miesiąca, Fraszki Jerzego Szulca, Humor, Modelarstwo, Filatelistyka, Krzyżówka
GM Nr 11/135 (Listopad 2015) (pdf 2,57MB)
«  Nr 5/129 (Maj 2015)  Nr 6/130 (Czerwiec 2015)  Nr 7/131 (Lipiec 2015)  Nr 8/132 (Sierpień 2015)  Nr 9/133 (Wrzesień 2015)  Nr 10/134 (Październik 2015)    Nr 11/135 (Listopad 2015)   

Aktualizacja: 18.11.2015 22:35
© 2003-2015 ZZM