02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17 pok. 130  tel. (022) 4742615  rkzzm@wp.pl
 Historia
 Biuletyn Inf. Publ.
 Głos Maszynisty
 Dodatkowe korzyści
 Galeria
 Tapety na pulpit
 Archiwum
Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej  
GM Nr 2/150 (Luty 2017)
Nr 2/150 (Luty 2017)
W numerze:
 • Przeciwko oszczerstwom BBC
  Brytyjska BBC News pomówiła polskich maszynistów o kolaborację i współudział w ludobójstwie dokonanym przez nazistowskich Niemców m.in. w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. W obronie dobrego imienia i czci zniesławionych ZZM interweniował u ambasadora RP w Wielkiej Brytanii oraz podjął działania mające na celu uzyskanie na drodze prawnej wycofania oszczerstw. Poszukujemy rodzin maszynistów pracujących na kolei podczas II wojny światowej.
 • Wzmacnianie kolei
  Z Andrzejem Bittelem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, o wielkiej szansie modernizacyjnej, stawianych wyzwaniach, dialogu społecznym rozmawia Rafał Zarzecki.
 • Posiedzenie Zespołu Trójstronnego
  Pierwsze tegoroczne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa poświęcone było powołaniu podzespołów roboczych, które zajmą się wypracowaniem rozwiązań w konkretnych obszarach. Rozpoczną one swoje prace w lutym, już po zamknięciu tego numeru GM.
 • Protokół w rejestrze PIP
  Protokół dodatkowy do ZUZP w PKP Intercity, dotyczący dodatku kilometrowego za prowadzenie pociągów powyżej 130 km/h w pojedynczej obsadzie na liniach wyposażonych w nowe systemy bezpieczeństwa, został 24 stycznia wpisany do rejestru zakładowych układów zbiorowych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie pod numerem U-MCCXXXVIII/2.
 • NIK: Mniej bezpiecznie na przejazdach
  Ponad połowa skontrolowanych przejazdów kolejowo-drogowych nie była utrzymana we właściwym stanie technicznym, a przeszło 70 proc. - nie było odpowiednio oznakowanych. Zarządcy: linii kolejowych oraz dróg nie wykonywali należycie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. W Polsce przejazd kolejowo-drogowy mamy co półtora kilometra linii kolejowej. To największe zagęszczenie w całej Europie.
 • 150 numer Głosu Maszynisty
  Jubileuszowy numer miesięcznika to dobra okazja by przypomnieć dzieje pisma, jego twórców oraz kilkanaście okładek, obrazujących czym się zajmowaliśmy przez minione lata.
 • Nie mówimy żegnaj
 • Nowe kadry
  W Opolskim Oddziale Przewozów Regionalnych odbyła się miła uroczystość. W poczet grona maszynistów przyjęto 13 nowych adeptów zawodu.
 • Pożyteczna inicjatywa
  Maszynista prowadzący inauguracyjny pociąg na otwarcie Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej jest bohaterem kalendarza listkowego na 2017 r. Projekt służy upamiętnieniu kolejarzy pochowanych na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
 • Rubryki stałe
  Pod semaforem, Barometr, Liczba miesiąca, Cytat miesiąca, W obiektywie, Humor, Fraszki Jerzego Szulca, Modelarstwo, Filatelistyka, Krzyżówka
GM Nr 2/150 (Luty 2017) (pdf 3,71MB)
«  Nr 8/144 (Sierpień 2016)  Nr 9/145 (Wrzesień 2016)  Nr 10/146 (Październik 2016)  Nr 11/147 (Listopad 2016)  Nr 12/148 (Grudzień 2016)  Nr 1/149 (Styczeń 2017)    Nr 2/150 (Luty 2017)   

Aktualizacja: 01.03.2017 22:29
© 2003-2022 ZZM