02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17 pok. 130  tel. (022) 4742615, tel/fax (022) 4742616
 Historia
 Biuletyn Inf. Publ.
 Głos Maszynisty
 Sprawy różne
 Galeria
 Tapety na pulpit
Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej  
GM Nr 8/120 (Sierpień 2014)
Nr 8/120 (Sierpień 2014)
W numerze:
 • Wolność zaczyna się w umysłach
 • CBOS o związkach
  54 procent Polaków uważa, że związki zawodowe w Polsce mają zbyt mały wpływ na decyzje polityczne. Znaczna część postrzega też działalność organizacji związkowych jako korzystną dla kraju - poinformowało Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • W maszynistów warto inwestować
  Rozmowa z Adamem Purwinem - prezesem zarządu PKP Cargo
 • Nie nadużywamy systemu
  Rozmowa z Jackiem Kosińskim, dyrektorem Ośrodka Szkoleń Zawodowych PKP Intercity S.A.
 • W obronie maszynisty
  Komisja Obrony Praw Pracowniczych ZZM jest bardzo zaangażowana w toczący się proces sadowy przeciwko maszyniście, który według aktu oskarżenia doprowadził 12 sierpnia 2011 roku do katastrofy pociągu przy wjeździe do stacji Baby. Przygotowania do rozpraw to ogrom pracy i wielka odpowiedzialność.
 • Skuteczna interwencja ws. Ir-1
  Do podstawowej instrukcji ustalającej zasady prowadzenia ruchu pociągów, pismem z 7 lipca 2014 r. zarządca infrastruktury roku chciał wprowadzić obszerne zmiany mające obowiązywać już od 1 sierpnia. ZZM musiał interweniować, ponieważ pracownikom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ruchu kolejowego odebrano realną możliwość zapoznania się z nimi i odbycia szkoleń.
 • Rok Jubileuszu
  W bieżącym roku obchodzimy 95-lecie założenia ZZM i 25-lecie reaktywacji ZZM. W telegraficznym skrócie przypominamy najważniejsze fakty z historii naszej organizacji. Więcej będzie można przeczytać i obejrzeć w 256-stronicowej publikacji, której premiera nastąpi podczas obchodów Dnia Maszynisty połączonego z jubileuszowymi uroczystościami. Tam szerzej o naszym rodowodzie, tradycji, symbolach, najważniejszych działaniach oraz oczywiście o ludziach tworzących ZZM.
 • Wokół wypowiedzeń
  W tym miesiącu szerzej o wypowiedzeniach umowy o pracę na czas nieokreślony i jak liczyć termin wypowiedzenia.
 • Rubryki stałe
  Pod semaforem, Barometr, Liczba miesiąca, Cytat miesiąca, Podpatrzone, Fraszki Jerzego Szulca, Humor, Modelarstwo, Filatelistyka, Krzyżówka
GM Nr 8/120 (Sierpień 2014) (pdf 3,13MB)
«  Nr 2/114 (Luty 2014)  Nr 3/115 (Marzec 2014)  Nr 4/116 (Kwiecień 2014)  Nr 5/117 (Maj 2014)  Nr 6/118 (Czerwiec 2014)  Nr 7/119 (Lipiec 2014)    Nr 8/120 (Sierpień 2014)   

Aktualizacja: 28.08.2014 20:14
© 2003-2014 ZZM