02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17 pok. 130  tel. (022) 4742615, tel/fax (022) 4742616
 Historia
 Biuletyn Inf. Publ.
 Głos Maszynisty
 Dodatkowe korzyści
 Galeria
 Tapety na pulpit
 Archiwum
Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej  
GM Nr 1/125 (Styczeń 2015)
Nr 1/125 (Styczeń 2015)
W numerze:
 • Nowy rok, nowe rozdanie
  Tradycji stało się zadość - przełom roku przyniósł karuzelę stanowisk. Premier Ewa Kopacz przyjęła 18 grudnia rezygnacje czterech wiceministrów: w tym odpowiedzialnego m.in. za kolej Zbigniewa Klepackiego. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP Intercity powołało 16 stycznia dwóch nowych członków zarządu spółki. Nowym prezesem IC został Jacek Leonkiewicz.
 • Posiedzenie Branży Transport OPZZ
  Gośćmi Branży Transport OPZZ byli sekretarze stanu w MIR Zbigniew Rynasiewicz i Waldemar Sługocki. Na spotkaniu omawiano priorytety rządu w obszarze transportowym, plany inwestycyjne w infrastrukturę i bieżące problemy.
 • O większą kulturę bezpieczeństwa
  Z Krzysztofem Dylem - prezesem Urzędu Transportu Kolejowego - rozmawia Rafał Zarzecki
 • Mediacje w PKP Cargo
  W ramach sporu zbiorowego w spółce strony ustaliły, że porozumienie zostanie zawarte tylko wtedy, gdy osiągną konsensus w stosunku do każdego z postulatów lub sposobu jego rozpatrzenia. Takiej jednomyślności nie udało się osiągnąć podczas mediacji 19 stycznia.
 • Porozumienie w PKP Intercity
  Tuż przed świętami w spółce podpisane zostało porozumienie kończące spór zbiorowy. Poniżej przedstawiamy obszerne zapisy dokumentu, który znajduje się na naszym związkowym serwerze.
 • Projekt Pendolino
  Z nowym rozkładem jazdy PKP Intercity wprowadziła do eksploatacji pociągi ED250. Jacka Kosińskiego, dyrektora Ośrodka Szkoleń Zawodowych spółki zapytaliśmy o kwestie związane z obsługą trakcyjną pojazdów i przebiegiem szkoleń dla maszynistów.
 • Wyzwania na 2015 rok
  Szefów Sektorów i Komisji Obrony Praw Pracowniczych oraz ds. Młodych ZZM zapytaliśmy o priorytetowe zadania w rozpoczynającym się roku.
 • List otwarty
  Dziesięć organizacji związkowych w PKP Cargo, w tym ZZM, wystosowało 16 grudnia 2014 r. list otwarty do członka zarządu PKP Cargo Dariusza Browarka. Poniżej prezentujemy treść dokumentu. Do chwili zamknięcia numeru GM nie doczekaliśmy się odpowiedzi.
 • Spotkanie ws. EIC Premium
  Jesteśmy po spotkaniu w dniu 15.01.2014 r. w sprawie wynagrodzeń pracowników EIC Premium. Jak się okazało, zaproszenie dotyczyło tylko i wyłącznie wyrównania utraconych kwot wynagrodzeń drużyn konduktorskich EIC Premium z tytułu nie wypisywania biletów i pozbawienia diet w związku z brakiem wyjazdów poza granice kraju.
 • Pomostówki i rekompensata
  Osoby nie spełniające warunków wymaganych do uzyskania emerytury pomostowej, a które pracowały przed 1 stycznia 2009 r. w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, mają prawo do rekompensaty.
 • Nie mówimy żegnaj
  Kolejni nasi koledzy odeszli na zasłużone emerytury po długoletniej pracy.
 • Rubryki stałe
  Pod semaforem, Barometr, Liczba miesiąca, Cytat miesiąca, Podpatrzone, Fraszki Jerzego Szulca, Humor, Modelarstwo, Filatelistyka, Krzyżówka
GM Nr 1/125 (Styczeń 2015) (pdf 2,35MB)
«  Nr 7/119 (Lipiec 2014)  Nr 8/120 (Sierpień 2014)  Nr 9/121 (Wrzesień 2014)  Nr 10/122 (Październik 2014)  Nr 11/123 (Listopad 2014)  Nr 12/124 (Grudzień 2014)    Nr 1/125 (Styczeń 2015)   

Aktualizacja: 26.01.2015 21:22
© 2003-2015 ZZM