02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17 pok. 130  tel. (022) 4742615  rkzzm@wp.pl
 Historia
 Biuletyn Inf. Publ.
 Głos Maszynisty
 Dodatkowe korzyści
 Galeria
 Tapety na pulpit
 Archiwum
Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej  
GM Nr 6/142 (Czerwiec 2016)
Nr 6/142 (Czerwiec 2016)
W numerze:
 • Nie tego oczekiwaliśmy...
  Spółka PKP Cargo przedstawiła swoje propozycje na temat kierunków zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowego Pracy. Nie ma co owijać w bawełnę, pojawiają się wśród nich pomysły wręcz bulwersujące, uderzające w środowisko maszynistowskie.
 • Związki częścią demokracji!
  Rząd przedstawił propozycję zmian do ustawy o związkach zawodowych. Prace nad nowymi rozwiązaniami to bezpośredni skutek wniosku OPZZ do Trybunału Konstytucyjnego odnośnie przeszkód w prowadzeniu działalności związkowej.
 • Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa
  Zespół Trójstronny ds. Kolejnictwa zatwierdził 1 czerwca zmiany w regulaminie oraz zdecydował o powołaniu podzespołów roboczych, mających zająć się kluczowymi kwestiami.
 • Opinia ws. regulaminu PKP Cargo
  W odpowiedzi na przesłany do zaopiniowania nowy regulamin organizacyjny spółki PKP Cargo, Sektor Przewozów Towarowych ZZM skierował 25 maja do zarządu opinię następującej treści.
 • Dodatek od czerwca
  Na mocy porozumienia z zarządem spółki kończącego spór zbiorowy wszczęty 20 kwietnia, maszyniści PKP Intercity otrzymają dodatkowe wynagrodzenie za czynności związane ze sprzęganiem i rozprzęganiem pojazdu trakcyjnego ze składem pociągu.
 • Nasz przedstawiciel w radzie IC
  Procedura wyborcza na przedstawicieli załogi w radzie nadzorczej PKP Intercity zakończyła się, podobnie jak w spółce PKP Cargo, na etapie zbierania podpisów na listach poparcia. Wiceprezydent ZZM Krzysztof Ciećka zgromadził ich ponad 1500.
 • Program OPZZ
  Godna praca, płaca i emerytura to hasło kampanii programowej OPZZ. Priorytety działania w obliczu zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz powołania nowego rządu.
 • „Wukadka” wczoraj i dziś
  Wysłużone składy EN94 wyprodukowane we wrocławskim Pafawagu zakończyły swoją 44-letnią służbę w spółce Warszawska Kolej Dojazdowa. Maszyniści i pasażerowie z zadowoleniem przyjęli nowy tabor.
 • Księga wieczysta
  Prowadzona dla każdej nieruchomości zawiera informacje dotyczące właścicieli i obciążeń nieruchomości oraz dane o położeniu, powierzchni itp.
 • Wsparcie przyszłych maszynistów
  Szybka Kolej Miejska w Trójmieście opracowała i wdrożyła pilotażowy program mentoringu dla praktykantów przygotowujących się do złożenia egzaminu na świadectwo maszynisty.
 • Nie mówimy żegnaj
  Rodzina, liczne grono kolegów maszynistów z Przewozów Regionalnych oddziału olsztyńskiego oraz spółek Grupy PKP, pracownicy warsztatu i przedstawiciele administracji pożegnali maszynistę instruktora Kleofasa Łotacha. Swój ostatni pociąg przyprowadził i zatrzymał przy peronie „Emerytura” olsztyńskiego dworca 30.12 ub.r.
 • Wakacyjne pociągi retro
  Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce zaprasza na wakacyjne przejazdy retro do przepięknie położnej stacji w Kasinie Wielkiej. Od 2 lipca 2016 r. we wszystkie weekendy wakacyjne do 28 sierpnia, z wyjątkiem dnia 20 sierpnia (sobota).
 • Kongres Chrześcijańskich Kolejarzy
  Zorganizowany w dniach 9-13 maja w Lublinie i Warszawie przez Krajowe Duszpasterstwo i Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich XIX Europejski Kongres Chrześcijańskich Kolejarzy patronatem objęli: ks. arcybiskup Wojciech Polak - prymas Polski, ks. arcybiskup Stanisław Budzik - metropolita lubelski, Andrzej Adamczyk - minister Infrastruktury i budownictwa oraz Przemysław Czarnek - wojewoda lubelski.
 • Rubryki stałe
  Pod semaforem, Barometr, Cytat miesiąca, Fraszki Jerzego Szulca, Humor, Modelarstwo, Filatelistyka, Krzyżówka
GM Nr 6/142 (Czerwiec 2016) (pdf 3,48MB)
«  Nr 12/136 (Grudzień 2015)  Nr 1/137 (Styczeń 2016)  Nr 2/138 (Luty 2016)  Nr 3/139 (Marzec 2016)  Nr 4/140 (Kwiecień 2016)  Nr 5/141 (Maj 2016)    Nr 6/142 (Czerwiec 2016)   

Aktualizacja: 13.06.2016 19:28
© 2003-2016 ZZM