02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17 pok. 130  tel. (022) 4742615, tel/fax (022) 4742616
 Historia
 Biuletyn Inf. Publ.
 Głos Maszynisty
 Dodatkowe korzyści
 Galeria
 Tapety na pulpit
 Archiwum
Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej  
GM Nr 8/132 (Sierpień 2015)
Nr 8/132 (Sierpień 2015)
W numerze:
 • Haniebny wyrok ślepej Temidy!
  Kompromitacja wymiaru sprawiedliwości i czarny dzień dla całego maszynistowskiego środowiska. Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił 29 lipca apelację obrony, nie dopatrując się wadliwości postępowania w sądzie pierwszej instancji, tym samym utrzymując w mocy wyrok obarczający maszynistę winą za nieumyślne spowodowanie katastrofy w Babach 12 sierpnia 2011 roku. Skazujący naszego kolegę na 3 lata i 3 miesiące bezwzględnego więzienia i 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów kolejowych!
 • Łamanie barier zakładowych
  Z Jackiem Leonkiewiczem - prezesem zarządu PKP Intercity rozmawia Rafał Zarzecki
 • Podwyżki w PKP Cargo
  Mordercze, kilkudziesięciogodzinne negocjacje płacowe w ramach sporu zbiorowego z PKP Cargo zakończyły się wprawdzie podpisaniem protokołu rozbieżności, ale wydatnie przyczyniły się do wdrożenia podwyżek wynagrodzeń. Podwyżek dla pracowników spółki.
 • Posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych...
  Na posiedzeniu Rady Sektora Przewozów Towarowych ZZM 6 sierpnia omawiano przebieg negocjacji w ramach sporu zbiorowego oraz sprawy bieżące w PKP Cargo. Ze strony spółki obecni byli: Joanna Drozd - dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Agnieszka Wardecka - naczelnik Wydziału Doradztwa Kadrowego orz Sławomir Wójcik - zastępca naczelnika Wydziału Eksploatacji Lokomotyw.
 • ...i Pasażerskich
  W posiedzeniu Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM, które odbyło się 29 lipca, uczestniczył prezes zarządu PKP Intercity Jacek Leonkiewicz oraz dyrektor wykonawczy ds. organizacji i realizacji przewozów Michał Zamorski.
 • Wybory do Rady PR
  W związku ze zmianami właścicielskimi w Przewozach Regionalnych zachodzi konieczność przeprowadzenia nowych wyborów przedstawiciela załogi w Radzie Nadzorczej spółki. Naszym kandydatem jest Jarosław Sromała.
 • Interwencja ws. PKP Energetyka
  Szefowie trzech central związkowych - Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych, SKK NSZZ Solidarność oraz Federacji ZZP PKP - wysłali pismo do Violety Bulc, unijnego Komisarza ds. Transportu. Wyrażają w nim sprzeciw wobec prowadzonej prywatyzacji spółki PKP Energetyka oraz pytają o dopuszczalność jej sprzedaży pod względem prawa europejskiego.
 • Pionierski festyn
  Ludowy Klub Sportowy Pionier Baby rozpoczął z wysokiego C świętowanie swojego 65-lecia. Prezes klubu Marek Kraska, były przewodniczący ZZM w Piotrkowie Trybunalskim i laureat odznaki „Zasłużony dla ZZM”, uczcił wejście w rok jubileuszu piłkarskim festynem.
 • Skansen na podwórku
  Maszynista Kolei Mazowieckich ma zabytkowy, ponad stuletni parowóz na własnym podwórku, a już wkrótce będzie miał skansen upamiętniający kolejkę wąskotorową, nazywaną Koleją Leśną Dalekie.
 • GUS obala antyzwiązkowe mity
  Główny Urząd Statystyczny przedstawił w lipcu bardzo interesujące dane na temat działalności związków zawodowych. Pierwsze od 25 lat opracowanie tej instytucji odkłamuje powielane przez część polityków i sprzyjające im media bujdy.
 • Nowelizacja procedury karnej
  Z dniem 1 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks postępowania karnego. Wprowadza ona szereg istotnych zmian.
 • Wnioski o licencje maszynisty także w oddziałach
  Urząd Transportu Kolejowego informuje, że w Oddziałach Terenowych UTK w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, Krakowie i w Katowicach także stworzono możliwość złożenia indywidualnych wniosków o wydanie licencji maszynisty i uzyskania pomocy w jego wypełnieniu.
 • Będzie zmiana przepisów?
  PKP PLK poinformowała o spadku liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych i zapowiada wystąpienie o zaostrzenie sankcji dla kierowców za ignorowanie znaku STOP.
 • Rubryki stałe
  Pod semaforem, Barometr, Liczba miesiąca, Cytat miesiąca, Podpatrzone, WWW sieci, Fraszki Jerzego Szulca, Humor, Modelarstwo, Filatelistyka, Krzyżówka
GM Nr 8/132 (Sierpień 2015) (pdf 3,11MB)
«  Nr 2/126 (Luty 2015)  Nr 3/127 (Marzec 2015)  Nr 4/128 (Kwiecień 2015)  Nr 5/129 (Maj 2015)  Nr 6/130 (Czerwiec 2015)  Nr 7/131 (Lipiec 2015)    Nr 8/132 (Sierpień 2015)   

Aktualizacja: 30.08.2015 22:10
© 2003-2015 ZZM