02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17 pok. 130  tel. (022) 4742615  rkzzm@wp.pl
 Historia
 Biuletyn Inf. Publ.
 Głos Maszynisty
 Dodatkowe korzyści
 Galeria
 Tapety na pulpit
 Archiwum
 
  INFORMACJE  
  PKP S.A.  
  PKP Cargo S.A.  
  PKP Intercity S.A.  
  Przewozy Regionalne  
  PKP SKM  
  WKD  
  Koleje Mazowieckie  
  Polkomtel S.A.  
  Gal. miłośników fot. kolei  
Polkomtel S.A.
 
OPZZ
Pismo do Prezydenta RP o okazanie
aktu łaski skazanemu maszyniście
3 maja 2016
Pochód pierwszomajowy 1 maja 2016

1 maja pochód, z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy i 12. rocznicy wejścia Polski do UE, wyruszył sprzed siedziby OPZZ, a zakończył przed Sejmem. Według organizatorów wzięło w nim udział około 10,5 tys. osób.

Czytaj dalej

Zjazd Delegatów ZZM w Jastrzębiej Górze 28 kwietnia 2016

W dniach 25-27 kwietnia w Jastrzębiej Górze odbył się Zjazd Delegatów ZZM.
Oprócz spraw bieżących, omówiono przeprowadzoną wśród maszynistów ankietę dotycząca pracy związkowej, znajomość aktualnie prowadzonych spraw jak i problemy, i tematy istotne dla członków związku. Delegaci mieli okazję zapoznać się z pracami Prezydium ZZM oraz spotkać z zaproszonymi gośćmi.

Zaproszenie na manifestację 1 maja 22 kwietnia 2016

Zapraszamy na naszą manifestację wszystkie środowiska, którym bliskie są idee prodemokratyczne, proeuropejskie i propracownicze, w tym wszystkie osoby biorące udział w demonstracjach Komitetu Obrony Demokracji.

Spotkajmy się o godz. 11.00 przed siedzibą Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych przy ul. Kopernika 36/40 w Warszawie by razem przejść do Sejmu.

Z OPZZ i SLD będzie nas kilkanaście tysięcy. Razem może być nas jeszcze więcej!

Pełny tekst

Stanowisko Związków Zawodowych
w sprawie sporu zbiorowego
w spółce PKP Intercity S.A.
22 kwietnia 2016
  19 kwietnia 2016
Konferencja Modernizacja Taboru Szynowego

W dniach 13 - 15 kwietnia 2016 odbyła się XIII Konferencja „Modernizacja Taboru Szynowego”, której uczestnikami byli producenci i użytkownicy szeroko pojętego taboru szynowego, a także podmioty stanowiące ich zaplecze naprawcze, projektowe i utrzymaniowe. Celem spotkania było wypracowanie najlepszych rozwiązań oraz promowania najwyższych standardów produkcji, utrzymania i modernizacji pojazdów szynowych. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce reprezentowany był przez wiceprezydenta Sławomira Centkowskiego, który przygotował i przedstawił prezentację o standaryzacji kabiny maszynisty w kontekście bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.

Komunikat prasowy w sprawie
skazania maszynisty na karę więzienia
za katastrofę kolejową w Babach
14 kwietnia 2016
  21 marca 2016

19.03.2016 r. na terenie WAT w Warszawie odbyła się uroczysta akademia z okazji 23-lecia PLP. Jednym z punktów programu było wręczenie wyróżnień „BENE MERITUS PRO INDUSTRIA POLONIAE”. Wyróżnienie odebrał również nominowany przez Związek Maszynistów Kolejowych w Polsce pan Andrzej Rębacz Wiceprezes Zarządu Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o. o. w Łodzi. ZZM reprezentował Sławomir Centkowski.

  15 marca 2016

W siedzibie PKP Cargo S.A. w Warszawie, przedstawiciele związków zawodowych oraz zarząd podpisali porozumienie dotyczące spraw organizacyjnych spółki, będących jednym z puntów sporu zbiorowego pomiędzy stronami. Porozumienie jest kolejnym krokiem w kierunku rozwiązania problemów pozostawionych przez poprzedni zarząd PKP Cargo S.A.

  15 marca 2016

15 marca w siedzibie PKP Intercity S.A. przy ul. Żelaznej przedstawiciele central związkowych (ze strony ZZM członkowie Prezydium Rady Krajowej Leszek Miętek i Krzysztof Ciećka) działających w jej obrębie oraz pracodawcy (reprezentowanego przez wiceprezesa Jarosława Oniszczuka) , podpisali protokół dodatkowy do ZUZP dotyczący dodatku kilometrowego dla maszynistów którzy będą prowadzili pociągi w pojedynkę z prędkością ponad 130 km/h po wdrożeniu systemów bezpieczeństwa ETCS.

Posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych 8 marca 2016

W siedzibie ZZM na warszawskim Ursusie odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych pod przewodnictwem Prezydenta ZZM Leszka Miętka z udziałem przedstawicieli pionu pracowniczego PKP Cargo.

Czytaj dalej

Rocznica katastrofy kolejowej
pod Szczekocinami
3 marca 2016

3 marca minęła rocznica katastrofy kolejowej pod Szczekocinami. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce nie zapomniał i nie zapomni o tych, którzy zginęli na służbie. Wiązanki spoczęły w Szczekocinach i na grobach w Szczecinie i Warszawie oraz pod tablicą pamiątkową w Krakowie.

Spotkanie Rady Sektora
Przewozów Pasażerskich
27 lutego 2016

W dniu 25. lutego w siedzibie ZZM w Warszawie, ul. Wojciechowskiego 7 odbyło się spotkanie Rady Sektora Przewozów Pasażerskich, oraz przewodniczących Kół z udziałem Prezydium ZZM i dyrektora wykonawczego ds. organizacji i realizacji przewozów w PKP Intercity - Michała Zamorskiego.
Spotkanie miało ścisły związek ze wszczęciem w PKP Intercity dialogu społecznego.

Wznowiono branżowy dialog społeczny 17 lutego 2016

Na dzisiejszym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa omawiano m.in kwestie regulaminu pracy tego gremium i stojących przed nim wyzwań. To pierwsze spotkanie w ramach Zespołu Trójstronnego od trzech lat. Kolejne odbędzie się w marcu.

Innowacyjna Platforma Internetowa
Komunikacji i Wymiany Wiedzy
3 lutego 2016
Posiedzenie Branży Transport OPZZ 25 stycznia 2016

W siedzibie OPZZ w Warszawie odbyło się pierwsze w nowym roku kalendarzowym posiedzenie „BRANZY TRANSPORT OPZZ” pod przewodnictwem prezydenta ZZM Leszka Miętka z udziałem Wiceprzewodniczącego OPZZ Franciszka Bobrowskiego.

Czytaj dalej

Oświadczenie OPZZ z dnia 14 stycznia
w sprawie projektu ustawy zmieniającej
ustawę o związkach zawodowych
16 stycznia 2016

Partia Nowoczesna kreuje się na obrońcę demokracji i wartości europejskich, a tymczasem w swoim projekcie zmian w ustawie o związkach zawodowych uderza w obydwie te wartości. Dialog trójstronny pomiędzy władzą publiczną, pracodawcami i związkami zawodowymi jest wpisany w wiele aktów prawa Unii Europejskiej i polską Konstytucję (art.20).

Czytaj dalej

Apel o wsparcie Stowarzyszenia
na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową
KOLIBER
30 grudnia 2015

www.koliber-dzieciom.pl

Posiedzenie Rady Krajowej ZZM -
Bielsko-Biała 17-18.12.2015 r.
21 grudnia 2015
Podziękowanie dla RK ZZM od TWK w Kutnie 13 grudnia 2015
Obchody Święta Kolejarza 24 listopada 2015

W Warszawie rozpoczął się cykl eventów związanych z obchodami Święta Kolejarza. Obchody rozpoczęły Przewozy Regionalne uroczystą galą połączoną z przyznaniem Odznak Honorowych - „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”.

Leszek Miętek w wywiadzie dla Radio Maryja 9 listopada 2015
Komunikat Krajowego Komitetu Protestacyjno
Strajkowego w PKP CARGO S.A.
6 listopada 2015
Pisma posłów PiS - do Krajowego Komitetu
Strajkowego w PKP Cargo SA
oraz do premier Ewy Kopacz
6 listopada 2015
Apel kolejowych związków zawodowych
do pracowników PKP Cargo SA
6 listopada 2015
Uchwała Rady Krajowej ws. strajku w PKP Cargo 5 listopada 2015

Na posiedzeniu 5 listopada Rada Krajowa ZZM wyraziła zgodę na podjęcie strajku w PKP Cargo S.A.. Jednocześnie zobowiązała organizacje zakładowe ZZM działające w pozostałych spółkach do solidarnościowych akcji protestacyjnych w czasie strajku w PKP Cargo.

Oświadczenie w sprawie odwołania
przedstawicieli pracowników
z Rady Nadzorczej PKP S.A.
4 listopada 2015
Spotkanie Komisji Obrony Praw
Pracowniczych
28 października 2015

27 października w siedzibie ZZM w Warszawie odbyło się spotkanie Komisji Obrony Praw Pracowniczych.

Spotkanie przedstawicieli PR
ze związkowcami
28 października 2015

W siedzibie ZZM w Warszawie trwa spotkanie przedstawicieli PR ze związkowcami. Na zdjęciach koło Prezydenta ZZM - Leszka Miętka Pani Jolanta Walkowiak - Naczelnik w pionie pracowniczym PR oraz Pan Grzegorz Woźny - Pełnomocnik Zarządy ds. kontaktów z partnerami społecznymi i HR PR.

Leszek Miętek powołany w skład Rady
Dialogu Społecznego przez Prezydenta RP
22 października 2015

Prezydent ZZM - Leszek Miętek został, wraz z przedstawicielami pozostałych central związkowych, powołany w skład Rady Dialogu Społecznego przez Prezydenta RP. Liczę na rolę Rady Dialogu Społecznego w budowie lepszej Polski - powiedział prezydent Andrzej Duda, który w czwartek powołał członków nowego forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu. Rada Dialogu Społecznego zastąpiła Komisję Trójstronną.

Czytaj dalej

Zjazd Komisji Młodych ZZM 14 października 2015

W dniach 13-14 października odbywa się zjazd Komisji Młodych ZZM. Młodzi związkowcy spotkali się z Prezydium związku w składzie: prezydent Leszek Miętek oraz wiceprezydenci Krzysztof Ciećka i Sławomir Centkowski. Rozmawiali o pracach bieżących prowadzonych przez Radę Krajową oraz perspektywach na rozwój związku.

Kary pieniężne za brak oświadczeń maszynisty o wykonywaniu pracy lub usług na rzecz więcej niż jednego przedsiębiorcy kolejowego 14 października 2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, po przeprowadzeniu działań nadzorczych oraz wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, nałożył na przewoźnika kolejowego FHU „ORION Kolej” Krzysztof Warchoł, kary pieniężne za nieprzekazanie w ustawowym terminie oświadczeń maszynisty o świadczeniu pracy lub usług na rzecz więcej niż jednego przedsiębiorcy kolejowego.

Czytaj dalej

ZZM na Kongresie Rozwoju Transportu 12 października 2015

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce stara się prezentować swoje stanowisko wszędzie tam, gdzie tematami przewodnimi są bezpieczeństwo na kolei oraz rozwój infrastruktury kolejowej. Na Kongresie Transportu Publicznego punkt widzenia maszynistów na te zagadnienia przedstawił wiceprezydent ZZM Sławomir Centkowski.

Czytaj dalej

Zaproszenie na pielgrzymkę 12 października 2015
Zaproszenie na pielgrzymkę

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XXXII ogólnopolskiej pielgrzymce kolejarzy na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 14-15 listopada br.

Pociągi będą uruchomione na pielgrzymkę wzorem lat ubiegłych.

Światowy Dzień Godnej Pracy 8 października 2015

Związki zawodowe na całym świecie obchodzą 7 października Światowy Dzień Godnej Pracy. Tegoroczne święto odbywa się pod hasłem „Koniec z chciwością korporacji”. To już kolejna edycja ŚDGP organizowanego przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych.

Czytaj dalej

PKP Cargo poszukuje maszynistów
na terenie całej Polski
10 lutego 2014

PKP CARGO S.A. największy kolejowy przewoźnik towarowy w Polsce i jeden z największych i najbardziej profesjonalnych operatorów logistycznych w Europie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Maszynista pojazdów trakcyjnych

Poznaj szczegóły

Kronika ZZM 12 lutego 2013

Pobierz kronikę (PDF 46,53 MiB, plik znajduje się na stronie www.informacjezzm.pl)

ZZM na YouTube
Kim jesteśmy? Co robimy? Dlaczego warto do nas dołączyć?
Obejrzyj (01:28)
Innowacyjna Platforma Internetowa Komunikacji i Wymiany Wiedzy - film promocyjny
Obejrzyj (02:53)

Biuletyn Informacji Publicznej


Tapeta na pulpit

Pobierz:

  1024x768

  1152x864

  1280x1024


wszystkie tapety » 

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce pozyskał środki finansowe na realizację proejktu „PWP Efektywny system zarządzania zmianą gospodarczą - szansa na poprawę sytuacji pracowników na świętokrzyskim rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

► zzmkprojektyue.pl

Wszelkie sugestie i opinie o stronie prosimy słać na adres e-mail: rkzzm@wp.pl
© 2003-2016 ZZM