02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17 pok. 130  tel. (022) 4742615  rkzzm@wp.pl
 Historia
 Biuletyn Inf. Publ.
 Głos Maszynisty
 Dodatkowe korzyści
 Galeria
 Tapety na pulpit
 Archiwum
  15 czerwca 2016

W siedzibie ZZM w Warszawie odbyło się posiedzenie RK ZZM.

Posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych 9 czerwca 2016

W siedzibie PKP CARGO w Warszawie, na zaproszenie Prezesa spółki, który zapowiedział swoją obecność odbyło się posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych. Spotkanie dotyczyło obecnej sytuacji, wątpliwości zgłaszanych przez związkowców. Odbyło się również losowanie (ponowne ze względu na wycofanie się jednej z drużyn) składu drużyn na tegoroczny turniej piłki nożnej. Wyniki do wglądu na serwerze ZZM.

Pismo do Prezydenta RP o okazanie
aktu łaski skazanemu maszyniście
3 maja 2016
Pochód pierwszomajowy 1 maja 2016

1 maja pochód, z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy i 12. rocznicy wejścia Polski do UE, wyruszył sprzed siedziby OPZZ, a zakończył przed Sejmem. Według organizatorów wzięło w nim udział około 10,5 tys. osób.

Czytaj dalej

Zjazd Delegatów ZZM w Jastrzębiej Górze 28 kwietnia 2016

W dniach 25-27 kwietnia w Jastrzębiej Górze odbył się Zjazd Delegatów ZZM.
Oprócz spraw bieżących, omówiono przeprowadzoną wśród maszynistów ankietę dotycząca pracy związkowej, znajomość aktualnie prowadzonych spraw jak i problemy, i tematy istotne dla członków związku. Delegaci mieli okazję zapoznać się z pracami Prezydium ZZM oraz spotkać z zaproszonymi gośćmi.

Zaproszenie na manifestację 1 maja 22 kwietnia 2016

Zapraszamy na naszą manifestację wszystkie środowiska, którym bliskie są idee prodemokratyczne, proeuropejskie i propracownicze, w tym wszystkie osoby biorące udział w demonstracjach Komitetu Obrony Demokracji.

Spotkajmy się o godz. 11.00 przed siedzibą Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych przy ul. Kopernika 36/40 w Warszawie by razem przejść do Sejmu.

Z OPZZ i SLD będzie nas kilkanaście tysięcy. Razem może być nas jeszcze więcej!

Pełny tekst

Stanowisko Związków Zawodowych
w sprawie sporu zbiorowego
w spółce PKP Intercity S.A.
22 kwietnia 2016
  19 kwietnia 2016
Konferencja Modernizacja Taboru Szynowego

W dniach 13 - 15 kwietnia 2016 odbyła się XIII Konferencja „Modernizacja Taboru Szynowego”, której uczestnikami byli producenci i użytkownicy szeroko pojętego taboru szynowego, a także podmioty stanowiące ich zaplecze naprawcze, projektowe i utrzymaniowe. Celem spotkania było wypracowanie najlepszych rozwiązań oraz promowania najwyższych standardów produkcji, utrzymania i modernizacji pojazdów szynowych. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce reprezentowany był przez wiceprezydenta Sławomira Centkowskiego, który przygotował i przedstawił prezentację o standaryzacji kabiny maszynisty w kontekście bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.

Komunikat prasowy w sprawie
skazania maszynisty na karę więzienia
za katastrofę kolejową w Babach
14 kwietnia 2016
  21 marca 2016

19.03.2016 r. na terenie WAT w Warszawie odbyła się uroczysta akademia z okazji 23-lecia PLP. Jednym z punktów programu było wręczenie wyróżnień „BENE MERITUS PRO INDUSTRIA POLONIAE”. Wyróżnienie odebrał również nominowany przez Związek Maszynistów Kolejowych w Polsce pan Andrzej Rębacz Wiceprezes Zarządu Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o. o. w Łodzi. ZZM reprezentował Sławomir Centkowski.

  15 marca 2016

W siedzibie PKP Cargo S.A. w Warszawie, przedstawiciele związków zawodowych oraz zarząd podpisali porozumienie dotyczące spraw organizacyjnych spółki, będących jednym z puntów sporu zbiorowego pomiędzy stronami. Porozumienie jest kolejnym krokiem w kierunku rozwiązania problemów pozostawionych przez poprzedni zarząd PKP Cargo S.A.

  15 marca 2016

15 marca w siedzibie PKP Intercity S.A. przy ul. Żelaznej przedstawiciele central związkowych (ze strony ZZM członkowie Prezydium Rady Krajowej Leszek Miętek i Krzysztof Ciećka) działających w jej obrębie oraz pracodawcy (reprezentowanego przez wiceprezesa Jarosława Oniszczuka) , podpisali protokół dodatkowy do ZUZP dotyczący dodatku kilometrowego dla maszynistów którzy będą prowadzili pociągi w pojedynkę z prędkością ponad 130 km/h po wdrożeniu systemów bezpieczeństwa ETCS.

Posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych 8 marca 2016

W siedzibie ZZM na warszawskim Ursusie odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych pod przewodnictwem Prezydenta ZZM Leszka Miętka z udziałem przedstawicieli pionu pracowniczego PKP Cargo.

Czytaj dalej

Rocznica katastrofy kolejowej
pod Szczekocinami
3 marca 2016

3 marca minęła rocznica katastrofy kolejowej pod Szczekocinami. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce nie zapomniał i nie zapomni o tych, którzy zginęli na służbie. Wiązanki spoczęły w Szczekocinach i na grobach w Szczecinie i Warszawie oraz pod tablicą pamiątkową w Krakowie.

Spotkanie Rady Sektora
Przewozów Pasażerskich
27 lutego 2016

W dniu 25. lutego w siedzibie ZZM w Warszawie, ul. Wojciechowskiego 7 odbyło się spotkanie Rady Sektora Przewozów Pasażerskich, oraz przewodniczących Kół z udziałem Prezydium ZZM i dyrektora wykonawczego ds. organizacji i realizacji przewozów w PKP Intercity - Michała Zamorskiego.
Spotkanie miało ścisły związek ze wszczęciem w PKP Intercity dialogu społecznego.

Wznowiono branżowy dialog społeczny 17 lutego 2016

Na dzisiejszym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa omawiano m.in kwestie regulaminu pracy tego gremium i stojących przed nim wyzwań. To pierwsze spotkanie w ramach Zespołu Trójstronnego od trzech lat. Kolejne odbędzie się w marcu.

Posiedzenie Branży Transport OPZZ 25 stycznia 2016

W siedzibie OPZZ w Warszawie odbyło się pierwsze w nowym roku kalendarzowym posiedzenie „BRANZY TRANSPORT OPZZ” pod przewodnictwem prezydenta ZZM Leszka Miętka z udziałem Wiceprzewodniczącego OPZZ Franciszka Bobrowskiego.

Czytaj dalej

Oświadczenie OPZZ z dnia 14 stycznia
w sprawie projektu ustawy zmieniającej
ustawę o związkach zawodowych
16 stycznia 2016

Partia Nowoczesna kreuje się na obrońcę demokracji i wartości europejskich, a tymczasem w swoim projekcie zmian w ustawie o związkach zawodowych uderza w obydwie te wartości. Dialog trójstronny pomiędzy władzą publiczną, pracodawcami i związkami zawodowymi jest wpisany w wiele aktów prawa Unii Europejskiej i polską Konstytucję (art.20).

Czytaj dalej

Apel o wsparcie Stowarzyszenia
na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową
KOLIBER
30 grudnia 2015

www.koliber-dzieciom.pl

Podziękowanie dla RK ZZM od TWK w Kutnie 13 grudnia 2015
Obchody Święta Kolejarza 24 listopada 2015

W Warszawie rozpoczął się cykl eventów związanych z obchodami Święta Kolejarza. Obchody rozpoczęły Przewozy Regionalne uroczystą galą połączoną z przyznaniem Odznak Honorowych - „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”.

Komunikat Krajowego Komitetu Protestacyjno
Strajkowego w PKP CARGO S.A.
6 listopada 2015
Pisma posłów PiS - do Krajowego Komitetu
Strajkowego w PKP Cargo SA
oraz do premier Ewy Kopacz
6 listopada 2015
Apel kolejowych związków zawodowych
do pracowników PKP Cargo SA
6 listopada 2015
Uchwała Rady Krajowej ws. strajku w PKP Cargo 5 listopada 2015

Na posiedzeniu 5 listopada Rada Krajowa ZZM wyraziła zgodę na podjęcie strajku w PKP Cargo S.A.. Jednocześnie zobowiązała organizacje zakładowe ZZM działające w pozostałych spółkach do solidarnościowych akcji protestacyjnych w czasie strajku w PKP Cargo.

Oświadczenie w sprawie odwołania
przedstawicieli pracowników
z Rady Nadzorczej PKP S.A.
4 listopada 2015
Spotkanie Komisji Obrony Praw
Pracowniczych
28 października 2015

27 października w siedzibie ZZM w Warszawie odbyło się spotkanie Komisji Obrony Praw Pracowniczych.

Spotkanie przedstawicieli PR
ze związkowcami
28 października 2015

W siedzibie ZZM w Warszawie trwa spotkanie przedstawicieli PR ze związkowcami. Na zdjęciach koło Prezydenta ZZM - Leszka Miętka Pani Jolanta Walkowiak - Naczelnik w pionie pracowniczym PR oraz Pan Grzegorz Woźny - Pełnomocnik Zarządy ds. kontaktów z partnerami społecznymi i HR PR.

Leszek Miętek powołany w skład Rady
Dialogu Społecznego przez Prezydenta RP
22 października 2015

Prezydent ZZM - Leszek Miętek został, wraz z przedstawicielami pozostałych central związkowych, powołany w skład Rady Dialogu Społecznego przez Prezydenta RP. Liczę na rolę Rady Dialogu Społecznego w budowie lepszej Polski - powiedział prezydent Andrzej Duda, który w czwartek powołał członków nowego forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu. Rada Dialogu Społecznego zastąpiła Komisję Trójstronną.

Czytaj dalej

Zjazd Komisji Młodych ZZM 14 października 2015

W dniach 13-14 października odbywa się zjazd Komisji Młodych ZZM. Młodzi związkowcy spotkali się z Prezydium związku w składzie: prezydent Leszek Miętek oraz wiceprezydenci Krzysztof Ciećka i Sławomir Centkowski. Rozmawiali o pracach bieżących prowadzonych przez Radę Krajową oraz perspektywach na rozwój związku.

Kary pieniężne za brak oświadczeń maszynisty o wykonywaniu pracy lub usług na rzecz więcej niż jednego przedsiębiorcy kolejowego 14 października 2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, po przeprowadzeniu działań nadzorczych oraz wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, nałożył na przewoźnika kolejowego FHU „ORION Kolej” Krzysztof Warchoł, kary pieniężne za nieprzekazanie w ustawowym terminie oświadczeń maszynisty o świadczeniu pracy lub usług na rzecz więcej niż jednego przedsiębiorcy kolejowego.

Czytaj dalej

ZZM na Kongresie Rozwoju Transportu 12 października 2015

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce stara się prezentować swoje stanowisko wszędzie tam, gdzie tematami przewodnimi są bezpieczeństwo na kolei oraz rozwój infrastruktury kolejowej. Na Kongresie Transportu Publicznego punkt widzenia maszynistów na te zagadnienia przedstawił wiceprezydent ZZM Sławomir Centkowski.

Czytaj dalej

Zaproszenie na pielgrzymkę 12 października 2015
Zaproszenie na pielgrzymkę

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XXXII ogólnopolskiej pielgrzymce kolejarzy na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 14-15 listopada br.

Pociągi będą uruchomione na pielgrzymkę wzorem lat ubiegłych.

Światowy Dzień Godnej Pracy 8 października 2015

Związki zawodowe na całym świecie obchodzą 7 października Światowy Dzień Godnej Pracy. Tegoroczne święto odbywa się pod hasłem „Koniec z chciwością korporacji”. To już kolejna edycja ŚDGP organizowanego przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych.

Czytaj dalej

Wybory przedstawiciela pracowników
do Rady Nadzorczej „Przewozy
Regionalne” sp. z o.o.
30 września 2015

W dniach 21-23 września odbyły się wybory uzupełniające skład RN PR. Do wyborów zgłoszono 3 kandydatów: Urszula Jeziorna, Tomasz Matera i Jarosława Sromała. Najwięcej - 1707 głosów uzyskał Jarosław Sromała.

Czytaj dalej

Apel do społeczeństwa obywatelskiego 30 września 2015
OPZZ wskazało swoich członków
Rady Dialogu Społecznego
30 września 2015

Przewodniczący OPZZ Jan Guz i siedem osób z kierownictwa centrali związkowej ma zasiadać w pierwszym składzie Rady Dialogu Społecznego. OPZZ wskazał swoich przedstawicieli i zgłosił ich prezydentowi, który powołuje Radę.

Czytaj dalej

Święto maszynistów 30 września 2015

Po raz trzeci areną Centralnych Obchodów Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego był Olsztyn. Wzorem ostatnich lat maszyniści świętowali wraz z małżonkami. Dopisali zaproszeni goście - przedstawiciele władz państwowych i lokalnych oraz kierownictwo kolejowych spółek.

Czytaj dalej

Dzień Maszynisty 16 września 2015
Dzień Maszynisty
Sejm uchwalił zmiany w ustawie
o transporcie kolejowym
14 września 2015

Zakaz przekazywania środków publicznych pomiędzy niektórymi przewoźnikami kolejowymi - wprowadza nowela ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym uchwalona w piątek przez Sejm.

Czytaj dalej

Wspólne wystąpienie
Związku Zawodowego Maszynistów
i Polskiego Lobby Przemysłowego
do Prezydenta RP Andrzeja Dudy
w sprawie sprzedaży PKP Energetyka S.A.
30 sierpnia 2015
Kolejny etap restrukturyzacji PR 19 lipca 2015

16 lipca br. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przewozów Regionalnych jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym jego podwyższeniem. Umożliwi to Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. objęcie większościowego pakietu udziałów Spółki.

Czytaj dalej

Protokół rozbieżności w PKP Cargo 13 lipca 2015

Rokowania w ramach sporu zbiorowego na tle płacowym w PKP Cargo zakończyły się podpisaniem protokołu rozbieżności. Jeszcze w lipcu rozpocznie się etap mediacji z udziałem mediatora Longina Komołowskiego. Strona związkowa domaga się wprowadzenia od 1 lipca 2015 roku podwyżek w uposażeniu zasadniczym w wysokości 250 zł dla wszystkich pracowników wynagradzanych zgodnie z ZUZP, zatrudnionych w PKP Cargo na dzień 1 lipca 2015 roku oraz zmiany podstawy wskaźnika na IV kwartał 2014 roku dla pracowników spółki wynagradzanych wskaźnikowo według uchwały zarządu.

Gościnni maszyniści 29 czerwca 2015
XVIII Turniej Maszynistów

W XVIII Turnieju o Puchar Prezydenta ZZM i Prezesa PKP Cargo rywalizowało 18 piłkarskich drużyn. To jedna z największych kolejarskich imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Czytaj dalej

Strajk w Przewozach Regionalnych odwołany 28 czerwca 2015

W wyniku podpisanego porozumienia związków zawodowych z Zarządem Przewozów Regionalnych zaplanowany na 29.06. strajk został odwołany. Dokument jest dostępny na naszym serwerze.

Odezwa do Kolegów Maszynistów
ze wszystkich Spółek Kolejowych
23 czerwca 2015
List otwarty do Premier Ewy Kopacz
ws. odwołania Ministra Infrastruktury
i Rozwoju Marii Wasiak
22 czerwca 2015
Komunikat Krajowego Komitetu Strajkowego
w Spółce Przewozy Regionalne
19 czerwca 2015

W związku z informacją o próbie sądownego zablokowania prawa do strajku przez zarząd Przewozów Regionalnych, Krajowy Komitet Strajkowy w Spółce PR informuje, że strona związkowa dopełniła w tym względzie wszelkich procedur wymaganych prawem. Tym samym strajk rozpoczynający się w dniu 29 czerwca 2015 r. o godz. 0.01 będzie w świetle obowiązującego prawa legalnym protestem.

Czytaj dalej

Poparcie dla strajku w Przewozach Regionalnych 17 czerwca 2015
Uchwała Rady Sektora Przewozów Towarowych o poparciu strajku w Przewozach Regionalnych

Informujemy, że działania Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego w Przewozach Regionalnych uzyskały wsparcie związków zawodowych z dwóch największych spółek kolejowych - PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Cargo.

16 czerwca br. Rada Sektora Przewozów Towarowych przyjęła jednomyślnie uchwałę o pełnym poparciu działań strajkowych w obronie miejsc pracy w Spółce Przewozy Regionalne i wezwała wszystkie organizacje ZZM i członków do czynnego wsparcia solidarnościowego strajkujących pracowników PR.

Brak reakcji właścicieli na strajk w Spółce PR i niezapewnienie pracownikom gwarancji zatrudnienia, a tym bardziej próby rozbicia strajku spowodują podjęcie działań solidarnościowych SPT w formie „strajku włoskiego”.

O solidaryzowaniu się z działaniami Komitetu Strajkowego poinformowały również Sekcja Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” i Rada Branżowa PKP Polskie Linie Kolejowe, które w pełni popierają walkę o utrzymanie miejsc pracy oraz zastanawiają się nad formą wsparcia akcji.

Strajk generalny w Przewozach
Regionalnych - apel do Załogi
15 czerwca 2015
Nowe władze KKZZ 10 czerwca 2015

W dniach 9-10.06.2015 roku w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych, na którym przedstawiono sprawozdania z działalności Rady KKZZ za okres II kadencji, udzielono absolutorium ustępującym władzom oraz wybrano reprezentantów KKZZ na III kadencję.

Czytaj dalej

Fundusz obrony prawnej dla członków ZZM 6 czerwca 2015

Uchwałę o utworzeniu funduszu Krajowy Zjazd Delegatów ZZM podjął 24 kwietnia. 27 maja Rada Krajowa przyjęła regulamin funduszu, tym samym dopełniono wszelkich formalności i od 1 czerwca można już do niego przystąpić.

Czytaj dalej

Dziękujemy za poparcie dla kandydata ZZM 20 maja 2015
Podziękowanie za udział w manifestacji OPZZ 20 kwietnia 2015
Petycja Branży Transport OPZZ 18 kwietnia 2015
18 kwietnia 2015 roku
manifestacja OPZZ w Warszawie
17 kwietnia 2015
Petycja do Marii Wasiak -
Minister Infrastruktury i Rozwoju
24 marca 2015
Pismo kolejowych związków zawodowych
do Premier, MSP oraz MIR ws. PKP Cargo
18 marca 2015
Polscy maszyniści
w międzynarodowym projekcie
25 lutego 2015

24 lutego odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja na temat wzmacniania zaangażowania pracowników w procesy podejmowania decyzji w sektorze kolejowym. Wzięli w niej udział przedstawiciele związków zawodowych maszynistów z ALE z Polski (ZZM), Czech (FSCR), Słowacji (FS SR), Węgier (MOSZ), Grecji (P.E.P.E) i Włoch (FAST Ferrovie).

Czytaj dalej

Pogotowie Strajkowe na całej sieci PKP 11 lutego 2015
Wystąpienie kolejowych związków zawodowych
do premier Ewy Kopacz
5 lutego 2015
Referendum strajkowe w PKP Cargo zakończone 5 lutego 2015

Zakończyło się referendum strajkowe przeprowadzone w dniach 17.12.2014 - 28.01.2015 r. wśród pracowników spółki. Referendum jest ważne. Wzięło w nim udział 51,92% załogi. Za strajkiem w przypadku niespełnienia przez zarząd postulatów sporu zbiorowego opowiedziało się 98,1% pracowników.

Czytaj dalej

Pismo związków zawodowych
do Minister Pracy i Spraw Socjalnych Niemiec
w sprawie płacy minimalnej
26 stycznia 2015

Niemiecki rząd troszczy się bardziej o wynagrodzenia dla polskich pracowników, niż polski. Przedstawiciele polskich związków zawodowych wysłali list do niemieckiego Ministra Pracy i Spraw Socjalnych. Wyrażają w nim poparcie i zrozumienie dla działań rządu niemieckiego, który wprowadził ustawową płacę minimalną (8,5 euro za godzinę). Obejmuje ona wszystkich pracowników wykonujących pracę na terenie Niemiec. Dotyczy to także polskich firm spedycyjnych i transportowych, a więc kierowców i maszynistów kolejowych, którzy wykonują tam przewozy. Związki zawodowe zwróciły się do minister Andrei Nahles o podtrzymanie niemieckiego stanowiska w sprawie interpretacji przepisów dotyczących płacy minimalnej w toku wyjaśnień, o które wystąpiła do Niemiec Komisja Europejska.

Czytaj dalej

Aukcje ZZM dla WOŚP 3 stycznia 2015

Wesprzyjmy razem WOŚP, która tym razem gra na rzecz podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów. Polecamy Państwu nasze aukcje i zapraszamy serdecznie do licytacji! Każdy grosz się liczy!

Czytaj dalej

Aukcje:

Pamiątkowy album

Piłka z autografami z Turnieju Maszynistów

Powołanie Krajowego Komitetu
Protestacyjno - Strajkowego i referendum
strajkowe w PKP Cargo
17 grudnia 2014

Związki Zawodowe będące stroną sporu zbiorowego w Spółce PKP Cargo S.A. wszczętego pismem z dnia 30.10.2014r. w związku z przebiegiem mediacji nie rokującym rozwiązania sporu w dniu 16.12.2014r. powołały Krajowy Komitet Protestacyjno - Strajkowy. Referendum strajkowe zostanie przeprowadzone w dniach 17.12.2014r. - 28.01.2015r. we wszystkich zakładach Spółki.

Czytaj dalej

Odznaka za zasługi dla OPZZ
dla prezydenta ZZM Leszka Miętka
3 grudnia 2014
Odznaka za zasługi dla OPZZ dla prezydenta ZZM Leszka Miętka 2 grudnia na uroczystej Radzie OPZZ z okazji jubileuszu 30-lecia organizacji, prezydent ZZM, przewodniczący KKZZ Leszek Miętek otrzymał odznakę za zasługi dla OPZZ.
Oświadczenie związków zawodowych
w sprawie PDO w PKP Cargo
26 listopada 2014
Pikieta w związku z sytuacją
w Przewozach Regionalnych i PKP Cargo
8 listopada 2014

6 listopada 2014 r. odbyły się w Warszawie dwie pikiety kolejowych związków zawodowych - przed siedzibą PKP Cargo oraz pod Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Pikiety miały związek z brakiem realizacji postulatów dialogu społecznego w PKP Cargo oraz sytuacją w spółce Przewozy Regionalne i w całym systemie kolejowych przewozów regionalnych. Do Warszawy przyjechało ok. 2000 kolejarzy z całego kraju łącząc się we wspólnym proteście.
Na zakończenie liderzy związkowi przekazali minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak oraz prezesowi PKP Cargo Adamowi Purwinowi petycje.

Zobacz galerię

Uwaga! Pikieta 6 listopada 2 listopada 2014
Pismo Związków Zawodowych do MIR i PR 21 października 2014
Leszek Miętek wiceprezydentem ALE 13 października 2014

Obradujący w dniach 10-12 października w Sinaia w Rumunii Kongres ALE (Autonomicznych Europejskich Związków Zawodowych Maszynistów) wybrał nowe władze.

Czytaj dalej

Pismo Związków Zawodowych Maszynistów
do Minister Infrastruktury i Rozwoju
Marii Wasiak
8 października 2014
Listy gratulacyjne z okazji 95-lecia powstania
i 25-lecia reaktywacji ZZM
21 września 2014

Zobacz

Święto maszynistów 16 września 2014

W tegorocznych Centralnych Obchodach Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego udział wzięło kilkuset maszynistów z małżonkami, przedstawiciele władz państwowych i lokalnych oraz prezesi kolejowych spółek. Jednym z punktów programu była oblegana wystawa taboru na dworcu w Gdyni, dzięki czemu święto tej grupy zawodowej było doskonałą promocją kolei.

Czytaj dalej i zobacz galerię

Mistrzostwa maszynistów 14 lipca 2014

W XVII Turnieju o Puchar Prezesa PKP Cargo i Prezydenta Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce rywalizowało 21 drużyn. Maszyniści wykazali się dużą gościnnością - zawody wygrał jeden z zespołów zaproszonych do udziału w zawodach. Policja Iława pokonała w finale drużynę z Północnego Zakładu PKP Cargo 1:0.

Czytaj dalej i zobacz galerię

Pobierz zdjęcia z turnieju (ZIP 15,45 MiB)

OPZZ zbiera podpisy
pod projektem zmiany ustawy PIT
20 maja 2014

System podatkowy w Polsce niesprawiedliwie obciąża najbiedniejszych, pozwalając najbogatszym nie wpłacać do budżetu państwa kwot adekwatnych do dochodów.

Podatki w Polsce należą do najmniej progresywnych w Europie. Dlatego OPZZ wystąpił z inicjatywą wprowadzenia dwóch nowych progów podatkowych - 15% dla osób najmniej zarabiających oraz wyższą - 50% od dochodów najbogatszych, przy pozostawieniu obecnie obowiązujących progów i stawek podatkowych (18% i 32%).

Ma to na celu zmniejszenie olbrzymiego rozwarstwienia dochodowego Polaków.

Aby skutecznie wnieść ustawę do Sejmu RP wymagane jest poparcie projektu przez 100 000 obywateli. Każdy głos jest bardzo ważny, dlatego prosimy o poparcie tej inicjatywy. Z pełną treścią projektu można się zapoznać u przewodniczących organizacji zakładowych ZZM, którzy zbierają podpisy popierające projekt do końca maja.

Leszek Miętek przewodniczącym
Branży Transport OPZZ
10 kwietnia 2014

Członkowie Branży Transport OPZZ wybrali szefa na VIII kadencję, swoich przedstawicieli we władzach związku oraz delegatów na zbliżający się Kongres OPZZ.

Czytaj dalej

© 2003-2020 ZZM