02-021 Warszawa, ul. Gr鎩ecka 17 pok. 130  tel. (022) 4742615  rkzzm@wp.pl
 Historia
 Biuletyn Inf. Publ.
 G這s Maszynisty
 Dodatkowe korzy軼i
 Galeria
 Tapety na pulpit
 Archiwum
 
Konfederacja Kolejowych Zwi您k闚 Zawodowych

 
Statut KKZZ

 

 


Komunikat prasowy

W dniach 28 luty - 1 marca 2007 r. w Warszawie odby這 si I Walne Zebranie Delegat闚 Konfederacji Kolejowych Zwi您k闚 Zawodowych.

Konfederacja stawia sobie za cel dzia豉nie w obronie polskiej kolei i miejsc pracy polskich kolejarzy oraz zapewnienie im godnych warunk闚 pracy i p豉cy. Inicjatywa powo豉nia do 篡cia KKZZ wpisuje si w dzia豉nia zmierzaj帷e do jednoczenia kolejowych zwi您k闚 zawodowych celem wsp鏊nych skuteczniejszych dzia豉. Brak rz康owej strategii dla kolei, nie uregulowana kwestia odd逝瞠nia bud瞠tu pa雟twa wobec kolei oraz konfrontacyjne dzia豉nia zarz康闚 poszczeg鏊nych sp馧ek Grupy PKP sprawiaj, 瞠 coraz trudniejsza sytuacja na kolei wymaga intensywniejszych dzia豉.

KKZZ tworz obecnie trzy organizacje:

 • Zwi您ek Zawodowy Maszynist闚 Kolejowych w Polsce
 • Zwi您ek Zawodowy Dy簑rnych Ruchu PKP
 • Zwi您ek Zawodowy Dru篡n Konduktorskich w RP.

Og馧em zrzeszaj one ponad 20 tysi璚y pracownik闚 PKP zwi您anych bezpo鈔ednio z ruchem kolejowym.

Na przewodnicz帷ego Konfederacji wybrany zosta Leszek Mi皻ek, a na wiceprzewodnicz帷ych: Aleksander Motyka i Jacek Dro寮ziel.


do g鏎y

UCHWAx PROGRAMOWA

Walnego Zebrania Delegat闚 Konfederacji
Kolejowych Zwi您k闚 Zawodowych na I kadencj

Wychodz帷 naprzeciw oczekiwaniom naszych cz這nk闚 powo豉li鄉y do 篡cia Konfederacj Kolejowych Zwi您k闚 Zawodowych.

Szanuj帷 suwerenno嗆 poszczeg鏊nych zwi您k闚 zawodowych wchodz帷ych w jej sk豉d, poprzez wsp鏊ne dzia豉nia chcemy zwi瘯szy skuteczno嗆 walki o polsk kolej i nale積 pozycj polskiego kolejarza, a tak瞠 godne warunki pracy i p豉cy dla naszych cz這nk闚.

KKZZ swoj dzia豉lno嗆 opiera na lojalno軼i, honorze i wzajemnym wsparciu zwi您k闚 zawodowych, oraz dzia豉niach we wszystkich obszarach naszej pracy.

Zachodz帷e zmiany w sferze europejskich i polskiej kolei, liberalizacja rynku kolejowego, powstanie wielu sp馧ek z by貫go PKP powoduje, 瞠 musimy w nowatorski i zdecydowanie r騜ny od dotychczasowego spos鏏 prowadzi wsp鏊ne dzia豉nia zwi您k闚 zawodowych opieraj帷 funkcjonowanie KKZZ na elastycznych i ekspansywnych zasadach daj帷ych szans zjednoczenia kolejarzy wok馧 obrony najbardziej 篡wotnych interes闚 naszych cz這nk闚.

Szczeg鏊n uwag dzia豉nia KKZZ ukierunkuje na:

 1. Podj璚ie dzia豉 na rzecz poprawy polityki pa雟twa wobec polskich kolei i jej pracownik闚 poprzez:
  1. wspieranie projekt闚 w豉dzy ustawodawczej i wykonawczej RP, kt鏎e z jednej strony b璠 sprzyja造 rozwojowi polskich kolei, i z drugiej strony, kt鏎ych celem b璠zie zagwarantowanie, 瞠 z korzy軼i, jakie niesie ze sob wzrost gospodarczy w RP, skorzysta b璠 mogli r闚nie kolejarze,
  2. wspieranie rozwi您a systemowych prowadz帷ych do zr闚nowa瞠nia transportu kolejowego i drogowego oraz odd逝瞠nia Pa雟twa wobec Kolei,
  3. podejmowanie dzia豉 w celu uzyskania reprezentacji KKZZ w Parlamencie i Samorz康ach terytorialnych,
  4. podj璚ie wszelkich dzia豉 dozwolonych prawem zmierzaj帷ych do korzystnych rozwi您a emerytalnych dla kolejarzy,
 2. Podj璚ie dzia豉 o charakterze systemowym maj帷ych na celu obron miejsc pracy i poprawy warunk闚 pracy poprzez:
  1. stosowanie i kontynuowanie dotychczasowych bezwzgl璠nych metod i sposob闚 ochrony i obrony naszych grup zawodowych przed zwolnieniami z pracy,
  2. wspieranie zmian w prawie pracy odzwierciedlaj帷ym nowe formy i procesy restrukturyzacji zatrudnienia w oparciu o dialog spo貫czny,
  3. popieranie zmian w zakresie koszt闚 pracy oraz mechanizm闚 p豉cowych, kt鏎e sprzyja造by zwi瘯szaniu zatrudnienia, a tak瞠 rozszerzeniu zakresu inwestowania w kapita ludzki,
  4. wspieranie i podejmowanie inicjatyw w rozwi您ywaniu problem闚 spo貫cznych dotycz帷ych zatrudnienia, przeciwdzia豉nia nier闚no軼i i wszelkim postaciom dyskryminacji,
  5. odpowiedni wsp馧prac z Rz康em RP, w tym szczeg鏊nie z ministrem w豉軼iwym ds. Transportu i jego urz璠em, komisjami sejmowymi, urz璠ami centralnymi, samorz康ami, organizacjami pozarz康owymi i innymi, dzia豉j帷ymi w obszarze transportu,
  6. nawi您anie wsp馧pracy z innymi og鏊nokrajowymi organizacjami zwi您kowymi,
  7. nawi您anie wsp馧pracy w celu wzajemnej wymiany do鈍iadcze, z Kolejowymi Zwi您kami Zawodowymi dzia豉j帷ymi na terenie kraj闚 Unii Europejskiej.
 3. Podejmowanie dzia豉, kt鏎ych celem b璠zie umocnienie pozycji i roli Konfederacji Kolejowych Zwi您k闚 Zawodowych poprzez:
  1. pozyskiwanie nowych cz這nk闚 Zwi您k闚 Zawodowych tworz帷ych Konfederacj, kt鏎e zale積e jest i polega powinno na:
   1. skuteczniejszej obronie podstawowych praw pracowniczych,
   2. wspieraniu tych dzia豉 przez struktury ponadzak豉dowe Zwi您k闚 Zawodowych,
   3. popraw systemu informacji o bie膨cej dzia豉lno軼i wszystkich struktur organizacyjnych Zwi您k闚 Zawodowych tworz帷ych KKZZ,
   4. opracowywanie i wydawanie w tym celu dodatk闚 do Biuletyn闚 Zwi您kowych,
  2. zwi瘯szenie ilo軼i bezpo鈔ednich kontakt闚 w豉dz KKZZ z cz這nkami zwi您k闚 j tworz帷ych.

do g鏎y

Uchwa豉 nr 4/2007

Walne Zebranie Delegat闚 KKZZ powo逝je do 篡cia struktury regionalne w formie 8 okr璕闚. Walne Zebranie Delegat闚 KKZZ ustala, i formalne powo豉nie struktur nast徙i nie p騧niej ni w ci庵u 3 miesi璚y. Wykaz okr璕闚 wraz z wykazem Komisji wchodz帷ych w sk豉d okr璕闚 stanowi za陰cznik do niniejszej uchwa造.


Podzia na okr璕i:


Centralny:


ZZM: Bia造mstok, Grodzisk Mazowiecki, 鏚, SNZZMK w Karsznicach, ZZMK w υdzi, Warszawa, NSZZM w ㄆkowie, KM Warszawa,

ZZDR PKP: Warszawa, Siedlce, Bia造stok, 鏚, Ma豉szewicze, KR ZZDR PKP przy CKP Warszawa,

ZZDK w RP: Czeremcha, 鏚 Kaliska,


Wschodni:


ZZM: Lublin, Skar篡sko-Kamienna, Kielce,

ZZDR PKP: Lublin, Skar篡sko-Kamienna, Kielce, KR ZZDR PKP Kielce, KR ZZDR PKP przy LHS Zamo嗆, KR ZZDR PKP przy CZ Kielce,

ZZDK w RP: Lublin, Che軛, Zamo嗆, Kielce, Skar篡sko-Kamienna, S璠zisz闚,


Po逝dniowy:


ZZM: Krak闚, Nowy S帷z, 真rawica, PZZM D瑿ica,

ZZDR PKP: Krak闚, Rzesz闚, Nowy S帷z, KR ZZDR PKP przy CL Przemy郵, KR ZZDR PKP przy PZPR Rzesz闚,

ZZDKw RP: Sucha Beskidzka, Rzesz闚, Zag鏎z, Stalowa Wola, Przemy郵


奸御ki:


ZZM: Czechowice, ζzy, Cz瘰tochowa, ZZMK w ζzach, Katowice,

ZZDR PKP: Katowice, Gliwice, Cz瘰tochowa, Tarnowskie G鏎y,

ZZDK w RP: Czechowice-Dziedzice,


P馧nocny:


ZZM: MZZMK w Bydgoszczy, Bydgoszcz, NZZM Toru, Gdynia, SKM Tr鎩miasto, Olsztyn, MPZZM Malbork, WMZZMK w I豉wie,

ZZDR PKP: Gda雟k, Toru, Bydgoszcz, Olsztyn,

ZZDK w RP: Olsztyn, Toru,


Dolno郵御ki:


ZZDR PKP: przy IZ Wroc豉w, KR ZZDR PKP przy CZ Wroc豉w, KR ZZDR PKP przy IZ Wa豚rzych, Opole, KR ZZDR PKP przy CZ Legnica,

KO ZZDK w RP: Opole, Nysa, Kluczbork


Zachodni:


ZZM: Czerwie雟k, Ostr闚 Wielkopolski, Pozna, MZZM w Zb御zynku,

ZZDR PKP: Pozna, Zielona G鏎a, Ostr闚 Wielkopolski,

ZZDK w RP: 畝ga, Pozna, Leszno, Pi豉, Konin, Ostr闚 Wielkopolski,


Pomorski:


ZZM: w PR Ko這brzeg, Szczecin,

ZZDR PKP: Szczecin, Gorz闚 Wielkopolski, Koszalin,

ZZDK w RP: Szczecin,


do g鏎y

Uchwa豉 nr 5/2007

Delegaci Walnego Zebrania Konfederacji Kolejowych Zwi您k闚 popieraj dzia豉nia Central Zwi您kowych w sprawie wcze郾iejszych emerytur dla kolejarzy zawartych w petycji z這穎nej w dniu 19 grudnia 2006 r. skierowanych do Premiera RP i upowa積ia Rad KKZZ do podj璚ia wszelkich dzia豉 do strajku w陰cznie w celu ich wyegzekwowania.Uchwa豉 nr 6/2007

Delegaci Walnego Zebrania Konfederacji Kolejowych Zwi您k闚 Zawodowych popieraj dzia豉nia Central Zwi您kowych w sprawie strategii i odd逝瞠nia kolei i upowa積ia Rad Konfederacji Kolejowych Zwi您k闚 Zawodowych do podj璚ia wszelkich dzia豉 do strajku w陰cznie w celu ich wyegzekwowania.Uchwa豉 nr 7/2007

KKZZ wzywa Zarz康 PKP S.A. jako organu w豉軼icielskiego sp馧k Grupy PKP do spowodowania wzrostu wynagrodze w sp馧kach Grupy do osi庵ni璚ia poziomu 110% 鈔edniej p豉cy w gospodarce narodowej. KKZZ w pe軟i popiera 膨dania podwy瞠k p豉c stawiane przez zwi您ki zawodowe w sp馧kach Grupy PKP. 秧damy zaprzestania prowokacyjnych i konfrontacyjnych dzia豉 Zarz康闚 sp馧ek Grupy PKP i Prezesa Zwi您ku Pracodawc闚 Kolejowych i natychmiastowego rozwi您ania sporu dotycz帷ego podwy瞠k p豉c. W przypadku dalszego wykazywania z貫j woli KKZZ podejmie akcj protestacyjn.Uchwa豉 nr 8/2007

Delegacji Walnego Zebrania Konfederacji Kolejowych Zwi您k闚 Zawodowych upowa積iaj Rad KKZZ do podj璚ia dzia豉 maj帷ych na celu zachowanie i przestrzeganie zasad bezpiecze雟twa ruchu kolejowego przez przewo幡ik闚.

© 2003-2019 ZZM