02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17 pok. 130  tel. (022) 4742615  rkzzm@wp.pl
 Historia
 Biuletyn Inf. Publ.
 Głos Maszynisty
 Dodatkowe korzyści
 Galeria
 Tapety na pulpit
 Archiwum
Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej  
GM Nr 5/21 (Maj 2006)
Nr 5/21 (Maj 2006)
W numerze:
 • Rokowania czy strajk?
  Zagęszcza się sytuacja w PKP CARGO. W związku z tym wszystkie działające w spółce centrale związkowe wydały 8 maja wspólne oświadczenie.
 • Postulaty delegatów
  Krajowy Zjazd Delegatów ZZM, obradujący 25-27 kwietnia w zakopiańskim ośrodku Natury Tour "Siwarna", zaakceptował sprawozdania z działalności Rady Krajowej, Komisji Rewizyjnej, komisji i zespołów problemowych oraz finansowe. Delegaci przyjęli również szereg ważnych uchwał dotyczących kierunków działań związku. Wystosowano m.in. pisma do przedstawicieli rządu oraz prezesa PKP CARGO.
 • Wokół zjazdu
  Obecnych na zjeździe delegatów spytaliśmy o ocenę działań związku i Prezydium (...)
 • Rozmach i konsekwencja
  Rozmowa z Marcelim Tomczakiem - skarbnikiem ZZM
 • Pikieta w obronie miejsc pracy
  W siedzibie SKM w Gdyni 13 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników tej spółki. Załoga obawiała się tego spotkania, gdyż były obawy, że ponownie może dojść do próby zmian kadrowych w zarządzie spółki i odwołania prezesa zarządu. Na szczęście tak się nie stało.
 • Majówka SKM
  Tradycyjna, coroczna majówka pracowników trójmiejskiej SKM i ich rodzin odbyła się 1 maja w Krzesznej na Kaszubach. Organizatorem, podobnie jak przed rokiem, był zakładowy Związek Zawodowy Maszynistów.
 • Komfort nie dla maszynisty
  Z końcem kwietnia Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach, jako pierwszy stał się posiadaczem kilku zmodernizowanych z unijnych środków jednostek elektrycznych serii EN57. Zdumiewające, że w reklamowanych jako nowoczesne i wygodne pojazdach kompletnie nie pomyślano o warunkach pracy maszynisty.
 • Parada parowozów
  Coroczne, trzynaste już święto parowozów w Wolsztynie rozpoczęło obchody przypadającej w tym roku setnej rocznicy powstania tamtejszej parowozowni.
 • Czasu coraz mniej
  Do Biura Rady Krajowej dotarł list dotyczący instrukcji dla maszynistów i pomocników maszynisty Ct-1, Ct-2 (dawne Mt-1, Mt-2), wydanej niedawno przez PKP CARGO S.A. jako załącznik do zarządzenia nr 126 zarządu z dnia 11 sierpnia 2005 roku. Autor zwraca uwagę na występujące sprzeczności między obowiązującymi instrukcjami.
 • Z raportów SOK
 • Listy
GM Nr 5/21 (Maj 2006) (pdf 1,62MB)
«  Nr 2/18 (Luty 2006)  Nr 3/19 (Marzec 2006)  Nr 4/20 (Kwiecień 2006)    Nr 5/21 (Maj 2006)    Nr 6/22 (Czerwiec 2006)  Nr 7/23 (Lipiec 2006)  Nr 8/24 (Sierpień 2006)  »

Aktualizacja: 01.03.2017 22:29
© 2003-2018 ZZM